Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Βυζαντινή Αυτοκρατορία


                                           ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

                                                      ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
                                                                  ΤΩΝ 
                                                      ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

330                           11 Μαΐου. Ο Κωνσταντίνος εγκαινιάζει τη  Κωνσταντινούπολη, τη «νέα  Ρώμη».
343                           Σύνοδος της Σαρδικής.
351                           Μάχη της Μursa.
353                           Ο Κωνστάντιος (317-361) μόνος αυτοκράτορας (=αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 337-361).
359                           Σύνοδος του Ρίμινι.
376                           Εγκατάσταση των Βησιγότθων (λαός Γοτθικής καταγωγής) στη Μυσία.
378                           Μάχη της Ανδριανούπολης και θάνατος του αυτοκράτορα Ουάλη.
381                           Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης.
395                           Θάνατος του Θεοδοσίου ( αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 379). Μοίρασμα της αυτοκρατορίας στους γιους του, τον Αρκάδιο και τον Ονώριο.
396                           Εισβολή του Αλάριχου στην Ελλάδα. Οι Βησιγότθοι περικυκλώνονται από τον Στηλίχωνα (= ρωμαίος στρατηγός, σύμβουλος του ανήλικου αυτοκράτορα του δυτικού ρωμαϊκού κράτους Φλάβιου Ονωρίου και που ο Θεοδόσιος τον έκανε στρατηγό) στο όρος Φολόη.
399 – 400                 Επανάσταση του Γαϊνά (Γαϊνάς =γότθος στρατηγός του Βυζαντίου).
404                           Καθαίρεση και εξορία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
410                           Ο Αλάριχος (βασιλιάς των Βησιγότθων) κυριεύει τη Ρώμη.
431                           Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου.
438                           Δημοσίευση του Θεοδοσιανού Κώδικα (= συλλογή νόμων, που δημοσιεύτηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο Β΄.Το  έργο αποτελείται από 16 βιβλία).
439                           Κατασκευή του μεγάλου τείχους της Κωνσταντινούπολης.
441                           Νέα εισβολή του Αττίλα.
449                           Σύνοδος που αποκλήθηκε «ληστρική της Εφέσου».
451                           Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας.
476                           Πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
482                           ¨Ενωτικόν¨, το επονομαζόμενο και διάταγμα της Ένωσης.
487                           Ο Ζήνων αναθέτει στον Θεοδώριχο, βασιλιά των Οστρογότθων, να ανακτήσει την Ιταλία.(Οι Οστρογότθοι ήταν λαός Γοτθικής καταγωγής).
502                           Ξαναρχίζει ο πόλεμος με τη Περσία.
512                           Κατασκευή του τείχους του Αναστασίου.
514                           Εξέγερση του Βιταλιανού (= βυζαντινός στρατηγός από τη Μοισία της Θράκης, γότθος στη καταγωγή).
519                           Αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρώμη και τέλος του σχίσματος Ακάκιου (489-519).
527                           Νέος πόλεμος κατά  της Περσίας.
529                           Δημοσίευση του Ιουστινιάνιου Κώδικα ( = η επιτομή του ρωμαιοβυζαντινού δικαίου. Ο κώδικας διακρίνεται σε 4 μέρη και περιλάμβανε τις Εισηγήσεις, τους Πανδέκτες, τους Κώδικες και τις Νεαρές).
                                 Κλείσιμο των Σχολών της Αθήνας.
532                           Υπογραφή αιώνιας ειρήνης με τη Περσία.
                                 Η «Στάση του Νίκα».
533                           Δημοσίευση του DIGISTE και των INSTITUTES.
533 – 534                 Ο Βελισσάριος κυριεύει την Αφρική.
535                           Δημοσίευση των «Νεαρών» του Ιουστινιανού για τη διοικητική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
                                 Πόλεμος εναντίον των Οστρογότθων
536                           Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.
537                           Εγκαίνια του ναού «Της Θεού Σοφίας» (Αγία Σοφία).
537 – 538                 Πολιορκία της Ρώμης που την υπεράσπιζε ο Βελισσάριος.
540                           Ο Χοσρόης ο Α΄ (531-579) εισβάλλει στη Συρία.
                                 Ο Βελισσάριος κυριεύει τη Ραβέννα.
543                           Εγκύκλιος του Ιουστινιανού για τα «Τρία Κεφάλαια».
548                           Θάνατος της Θεοδώρας.
549                           Η Ρώμη ανακτάται από τον Τοτίλα.
552                           Οι Οστρογότθοι ηττώνται στο Taginae. Τέλος του βασιλείου των Οστρογότθων.
553                           Οικουμενική      Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.
554                           Κατάκτηση της Ν.Α. Ισπανίας.
559                           Οι Ούννοι (λαός μογγολικής καταγωγής) επιτίθενται στην Κωνσταντινούπολη.
562                           Ειρήνη με τη Περσία.
568                           Εισβολή των Λομβαρδών  στην Ιταλία.
572                           Νέος πόλεμος με την Περσία.
579                           Θάνατος του Χοσρόη του Μεγάλου.
581                           Οι Άβαροι (= ασιατικός λαός, ουννικής καταγωγής), κατακτούν το Σίρμιο (=αρχαία πόλη της κάτω Πανονίας, στην αριστερή όχθη του Σάββου ποταμού).
582                           Δημιουργία των Εξαρχάτων της Αφρικής και της Ραβέννας.
591                           Ειρήνη με τους Πέρσες.
601                           Νίκες του Πρίσκου (=βυζαντινός στρατηγός) επί των Αβάρων.
602                           Πραξικόπημα του Φωκά.
608                           Οι Πέρσες κατακτούν τη Συρία και φτάνουν μέχρι τη Χαλκηδόνα.  
610                           Εξέγερση του Ηράκλειου και πτώση του Φωκά.
615                           Οι Πέρσες κατακτούν την Ιερουσαλήμ.
617                           Οι Πέρσες κατακτούν την Αίγυπτο.
622                           Ο Ηράκλειος επιτίθεται κατά των Περσών.
626                           Οι Άβαροι και οι Πέρσες  επιτίθενται στην Κωνσταντινούπολη.
627                           Μάχη της Νινευή.
629                           Ειρήνη με τους Πέρσες.
7ος αι.(αρχές)           Εγκατάσταση των Κροατών και των Σέρβων στο Ιλλυρικό.
634                           Οι Άραβες εισβάλλουν στη Συρία.
636                           Μάχη του Γιαρμούκ.
637                           Παράδοση της Ιερουσαλήμ.
638                           Ο Ηράκλειος δημοσιεύει την «Έγκτησις» ή Έκθεση της Πίστεως.
640 – 642                 Οι Άραβες κατακτούν την Αίγυπτο.
647                           Οι Άραβες στη Βόρεια Αφρική.
648                           Ο Κώνστας ο Β΄ δημοσιεύει τον «Τύπο»
655                           Ήττα του Βυζαντινού στόλου στη περιοχή της Λυκίας.
7ος αι.(μέσα)            Δημιουργία των ασιατικών Θεμάτων.
668                           Οι Άραβες στη Χαλκηδόνα.
673 - 678                  Πολιορκία  της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες.
679                           Εγκατάσταση των Βούλγαρων στα νότια του Δούναβη.
680 – 681                 Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.
692                           Ήττα του Ιουστινιανού του Β΄ στη Σεβαστούπολη από τους Άραβες.
697 – 698                 Οι Άραβες κυριεύουν τη Καρθαγένη και η Αφρική χάνεται ολοκληρωτικά για το Βυζάντιο.
708                           Ήττα του Ιουστινιανού του Β΄από τους Βούλγαρους.
710                           Εξέγερση  στην Ιταλία.
712 – 717                 Οι Άραβες εισβάλλουν στη Μ. Ασία.
717 – 718                 Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες.
726                           Διάταγμα κατά των εικόνων.
727                           Εξέγερση στην Ιταλία και την Ελλάδα.
739                           Μάχη στο  Ακροϊνό (= αρχαία πόλη της Φρυγίας).
740                           Δημοσίευση της Εκλογής ( = νομοθετική συλλογή του βυζαντινού κράτους που εκπονήθηκε κατά τη δυναστεία των Ισαύρων).
751                           Οι Λομβαρδοί κυριεύουν τη Ραβέννα.
752                           Νίκη επί των Αράβων.
753                           Εικονομαχική Σύνοδος της Ιέριας.
754                           Δωρεά του Πεπίνου στους Πάπες. Απώλεια της Βυζαντινής Ιταλίας.
755                           Πόλεμος κατά των Βούλγαρων.
762                           Ήττα των Βούλγαρων στην Αγχίαλο.
765                           Καταδίωξη των υπερασπιστών των εικόνων.
787                           Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας.
797                           Ο Κωνσταντίνος ο Στ΄ ανατρέπεται από την Ειρήνη.
800                           Επανίδρυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
809                           Εισβολή του Κρούμου, του Βούλγαρου Χαν (=βούλγαρος ηγεμόνας).
811                           Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος σκοτώνεται στη μάχη κατά των Βουλγάρων.
813                           Ο Κρούμος (=βούλγαρος ηγεμόνας από το 806-814)  επιτίθεται στην Κωνσταντινούπολη.
815                           Εικονομαχική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης.
817                           Νίκη των Βυζαντινών στη Μεσημβρία.
822                           Εξέγερση του Θωμά.
826                           Κατάκτηση της Κρήτης  από τους Άραβες.
827                           Οι Άραβες στην Ιταλία.
832                           Οι Άραβες κυριεύουν  το Αμόριο (=βυζαντινή πόλη της Φρυγίας στη Μ.Ασία).
842                           Οι Άραβες κυριεύουν τη Μεσσήνη.
843                           Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης και αποκατάσταση της Ορθοδοξίας.
858                           Καθαίρεση του Ιγνάτιου. Ο Φώτιος εκλέγεται Πατριάρχης.
863                           Ιεραποστολική δράση του Κύριλλου και του Μεθόδιου στους Μοραβούς.
864                           Εκχριστιανισμός  των Βουλγάρων.
867                           Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης.
                                 Σχίσμα με τη Ρώμη.
869                           Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.
876                           Οι Έλληνες κυριεύουν το Μπάρι.
878                           Οι Συρακούσες κυριεύονται από τους Άραβες.
879                           Σύνοδος της Κωνσταντινουπόλεως.
887 – 893                 Δημοσίευση των Βασιλικών.
893                           Διακοπή  των σχέσεων με τον Συμεών, τσάρο των Βουλγάρων.
902                           Το Ταυρομένιο (= αρχαία ελληνική πόλη της Σικελίας) κυριεύεται από τους Άραβες.
                                 Απώλεια της Σικελίας.
904                           Η Θεσσαλονίκη κυριεύεται από τους Άραβες.
915                           Μάχη του Garigliano.
917                           Νίκη των Βουλγάρων στην Αγχίαλο.
919                           Πραξικόπημα του Ρωμανού Λεκαπηνού (=αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 920-944)
924                           Ο Συμεών επιτίθεται στην Κωνσταντινούπολη
927                           Θάνατος του Τσάρου Συμεών.
934                           Οι Βυζαντινοί κυριεύουν τη Μελιτηνή 9=βυζαντινή πόλη της Άνω Μεσοποταμίας).
944                           Άλωση της Νισσίβης και της Έδεσσας.
                                 Πτώση του Ρωμανού Λεκαπηνού.
961                           Ανάκτηση της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά.
963                           Πραξικόπημα από το Νικηφόρο Φωκά.
965                           Κατάκτηση της Σικελίας.
967                           Ξαναρχίζει ο πόλεμος κατά των Βουλγάρων.
968                           Οι Ρώσοι εισβάλουν στη Βουλγαρία.
                                 Κυριεύεται η Αντιόχεια.
969                           Δολοφονία του Νικηφόρου Φωκά.
971                           Ήττα των Ρώσων στη Σιλιστρία.
                                 Προσάρτηση της Βουλγαρίας.
976                           Εκστρατεία του Τσιμισκή στη Συρία.
976 – 979                 Εξέγερση του Βάρδα Σκληρού.
977 – 986                 Εξέγερση του Βάρδα Φωκά.
989                           Εκχριστιανισμός των Ρώσων.
995                           Εκστρατεία του Βασιλείου του Β΄ στη Συρία.
998                           Εκστρατεία στη Συρία.
1000 – 1014             Πόλεμος κατά των Βουλγάρων.
1010                         Εξέγερση στη νότια Ιταλία.
1014                         Μάχη στο Cimbalongou.
                                 Θάνατος του Τσάρου Συμεών.
1018                         Υποταγή της Βουλγαρίας.
1021 – 1022             Προσάρτηση της Αρμενίας.
1032                         Οι Έλληνες κυριεύουν την ‘Εδεσσα.
1038                         Επιτυχίες του Γεωργίου Μανιάκη (=βυζαντινός στρατηγός) στη Σικελία.
1040                         Εξέγερση της Βουλγαρίας.
1042                         Επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη.
                                 Πτώση του Μιχαήλ του Ε΄.
1043                         Εξέγερση του Γεωργίου Μανιάκη.
1054                         Ο Πατριάρχης Κηρουλάριος διακόπτει τις σχέσεις με τη Ρώμη.
1057                         Εξέγερση του Ισαάκιου  Κομνηνού.
1064                         Οι Σελτζούκοι Τούρκοι κυριεύουν το Άνι.
1071                         Οι Νορμανδοί κυριεύουν το Μπάρι και η Ιταλία χάνεται για το Βυζάντιο.
                                 Μάχη  του Ματζικέρτ  (=αρμενική πόλη στην οποία έγινε μάχη μεταξύ Σελτζούκων Τούρκων και Βυζαντινών,  στην οποία ηγούνταν ο Αλπ Αρσλάν και ο Ρωμανός Δ΄ο Διογένης. Νίκη των Τούρκων).
1078                         Εξέγερση του Βρυέννιου και του Βοτανειάτη.
                                 Οι Τούρκοι στη Νίκαια.
1081 – 1084             Εισβολή του Ροβέρτου Γισκάρδου στην Ήπειρο.
1082                         Συνθήκη με τη Βενετία.
1091                         Ήττα των Πετσενέγκων(= λαός τουρκικής καταγωγής συγγενής με τους Σελτζούκους Τούρκους, τους Ούννους και τους Κουμανούς) στο Λιβούρνιο.
1096                         Οι Σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη.
1097                         Οι Σταυροφόροι κυριεύουν τη Νίκαια.
1107 – 1108             Πόλεμος κατά των Βοημούνδου.
1116                         Μάχη στο Φιλομήλιο (= αρχαία πόλη της Μ. Ασίας στη Φρυγία, ΒΔ του Ικονίου).
1122                         Ήττα των Πετσενέγκων.
1122 – 1126             Πόλεμος με τη Βενετία.
1124 – 1126             Επέμβαση στην Ουγγαρία.
1137 – 1138             Εκστρατεία του Ιωάννη Κομνηνού στη Κιλικία και τη Συρία.
1147                         Η Δεύτερη Σταυροφορία.
1147 – 1149             Πόλεμος με το Ρογήρο  τον Β΄, βασιλιά της Σικελίας.
1151                         Οι  Βυζαντινοί στην Αγκώνα.
1152 – 1154             Πόλεμος της Ουγγαρίας.
1158                         Εκστρατεία του Μανουήλ Κομνηνού στη Συρία.
1168                         Προσάρτηση της Δαλματίας.
1171                         Ρήξη με τη Βενετία.
1176                         Μάχη στο Μυριοκέφαλο( = οχυρή τοποθεσία στη Φρυγία της Μ. Ασίας κατά τους βυζαντινούς χρόνους) .
1182                         Εξέγερση του Ανδρόνικου Κομνηνού.
1185                         Κατάκτηση ητς Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς.
                                 Ίδρυση της Βλαχο-Βουλγαρικής αυτοκρατορίας.
1189                         Ο Φρειδερίκος Βαρβαρόσας (= εξελληνισμένος τύπος του προσωνυμίου Μπαρμπαρόσα, που σημαίνει ερυθροπώγων, και έφερε ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Φρειδερίκος ο Α΄) στην Ανατολή.
1190                         Ο Ισαάκιος Άγγελος (= αυτοκράτορας και ιδρυτής της δυναστείας των Αγγέλων) ηττάται από τους Βούλγαρους.
1197 – 1207             Τσάρος των Βουλγάρων ο Ιωαννίτσης.
1204                         Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους (4η Σταυροφορία).
                                 Ίδρυση της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης.
1205                         Ήττα των Λατίνων στην Ανδριανούπολη.
1206                         Ο Θεόδωρος Λάσκαρις στέφεται αυτοκράτορας της Νίκαιας.
1210                         Συμβούλιο της Ραβεννίκα ( και Ραβένικα = κωμόπολη κοντά στη Λαμία).
1222                         Ανάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Έλληνες της Ηπείρου.
1230                         Kαταστροφή της Ελληνικής αυτοκρατορίας της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους.
1236                         Η Κωνσταντινούπολη δέχεται επίθεση από τους Έλληνες και τους Βούλγαρους της Νίκαιας.
1244                         Τα δεσποτάτο της Θεσσαλονίκης.
1254                         Υποταγή του Μιχαήλ Δεσπότη της Ηπείρου.
1259                         Μάχη της Πελαγονίας (μάχη μεταξύ του αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Παλαιολόγου και του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄στη δυτική Μακεδονία, στον Άνω Αξιό).
1261                         Συνθήκη του Νυμφαίου.
                                 Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Έλληνες.
1262                         Οι Βυζαντινοί και πάλι στη Πελοπόννησο.
1267 – 1272             Ο Κάρολος ντ’Ανζού εισβάλλει στην Ήπειρο.
1274                         Σύνοδος στη Λυών.
1281                         Τα στρατεύματα του Κάρολου ντ’Ανζού ηττώνται στο Δυρράχιο.
1302 – 1311             Η Μεγάλη Καταλανική Εταιρία στην Ανατολή. (Καταλανοί= μισθοφόροι ισπανικής καταγωγής που ζούσαν στη Σικελία).
1311                         Μάχη στη λίμνη Κωπαΐδα.
1326                         Οι Τούρκοι κυριεύουν τη Προύσσα.
1325 – 1328             Πόλεμος ανάμεσα στους δύο Ανδρόνικους.
1330                         Οι Βούλγαροι ηττώνται από τους Σέρβους.
1340                         Εισβολή των Σέρβων στην Ήπειρο και των Τούρκων στην Ασία.
1341                         Εξέγερση του Ιωάννη Κατακουζηνού.
1342 – 1349             Επανάσταση των  Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη.
1341 – 1351             Ησυχαστική Έριδα.
1345                         Ο Στέφανος Δουσάν (= βασιλιάς της Σερβίας από το 1331- 1355) κυριεύει τη Μακεδονία.
1346                         Ο Στέφανος Δουσάν στέφεται αυτοκράτορας στο Uskub.
1347                         Ο Κατακουζηνός κυριεύει τη Κωνσταντινούπολη.
1348                         Δημιουργία του Δεσποτάτου του Μυστρά.
1354                         Οι Τούρκοι στη Καλλίπολη.
1355                         Θάνατος του Στέφανου Δουσάν.
1365                         Οι Τούρκοι εγκαθιστούν τη πρωτεύουσά τους στην Ανδριανούπολη.
1371                         Μάχη στη Μαριτσά (= οικισμός ΒΑ της Ρόδου).
1373                         Ο Ιωάννης ο Ε΄ ο Παλαιολόγος υποτελής του Σουλτάνου.
1376                         Εξέγερση του Ανδρόνικου  του Δ΄.
1389                         Μάχη στο Κόσσοβο.
1390                         Εξέγερση του Ιωάννη του Ζ΄.
1391                         Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Φιλαδέλφεια.
                                 Επίσης καταλαμβάνουν και τη Θεσσαλονίκη με τον Βαγιαζίτ (γιος του Μουράτ του Α΄ και σουλτάνος από το 1389-1402).
1396                         Σταυροφορία της Νικοπόλεως.
1397                         Ο Βαγιαζίτ επιτίθεται στην Κωνσταντινούπολη.
1402                         Μάχη της Άγκυρας.
1403 – 1413             Ανωμαλία στο οθωμανικό κράτος μέχρι την επικράτηση του Μουράτ του Β΄ (1421-1451).
1422                         Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.
1423                         Η Θεσσαλονίκη πωλείται στους Βενετούς.
                                 Εκστρατεία των Τούρκων στη Πελοπόννησο.
1430                         Οι Τούρκοι κυριεύουν τη Θεσσαλονίκη με τον Μουράτ τον Β΄ και τον ίδιο χρόνο παίρνουν και τα Ιωάννινα.
1439                         Σύνοδος της Φλωρεντίας.
1444                         Μάχη της Βάρνας (= πόλη της ΒΑ Βουλγαρίας).
1446                         Τουρκική εισβολή στη Πελοπόννησο.
1451                         Ενθρόνιση του Μωάμεθ του Β΄.
1453                         29 Μαΐου. Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους.ΠΗΓΕΣ:

  1. « Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ» του Κάρολου Ντηλ
  2. «νέα ελληνική ιστορία – 1204 έως 1985» του Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου.
  3. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» -Εκδόσεις ΔΟΜΗ
  4. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΜΗ
                                
                                   


                                

                                

                                                                   
                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες